Zarząd

Robert Maciej Pietrzko – Prezes Zarządu

Doświadczony programista, deweloper z ponad 7-letnim doświadczeniem w branży gamedev. Swoje doświadczenie zdobywał w .fragOut Studio, współpracując z Grupą PlayWay. Pracował nad dwoma ukończonymi projektami komercyjnymi – „Ships 2017” (we .fragOut Studio) oraz „Tank Mechanic Simluator” (w DeGenerals).

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Informatyka.

W skład Zarządu DeGenerals wchodzi od 1 do 3 członków. Członkowie powoływani są na wspólną, 5‑letnią kadencję. Obecna kadencja Zarządu upływa 12 października 2022 r.

 

Image