Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Udział w liczbie głosów na WZA
PlayWay S.A.
256 000
256 000
80,00%
80,00%
Michał Karol Flodrowski
32 000
32 000
10,00%
10,00%
Robert Maciej Pietrzko
32 000
32 000
10,00%
10,00%
RAZEM
320 000
320 000
100,00%
100,00%