DeGenerals

Developer of Tank Mechanic Simulator for PC

Find Out More

Do akcjonariuszy

„Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Zarząd DEGENERALS S.A. (KRS 0000711800) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy Al. Piłsudskiego 133D/109, Łódź (92-318), w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:00. Wezwanie 1z5”

„Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Zarząd DEGENERALS S.A. (KRS 0000711800) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy Al. Piłsudskiego 133D/109, Łódź (92-318), w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:00. Wezwanie 2z5”

Projects

Recent Projects

About Us

DeGenerals was founded in September 2017 by former .fragOut Studio developers, Michał Flodrowski and Robert Pietrzko. Both developers share passion to military and historical themed games. We are currently developing Tank Mechanic Simulator coming this year for PC. If you are interested please visit Steam Store!

Our projects